نحوه ی تکثیر گیاه ساکس فراژ

نحوه ی تکثیر گیاه ساکس فراژ

مشخصات: اسم علمی این گیاه Saxifrga stolonifera ، از خانواده saxifragaceae می‌باشد.این جنس دارای 370 گونه مختلف از گیاهان خشبی یك ساله است. گونه مورد نظر ارتفاعی در حدود 25 تا 30 سانتی متر و گسترشی در حدود30 سانتی متر دارد. برگهای آن  سبز نسبتا روشن وبه شكل مدور هستند. رگبرگ های نقره ای در قسمت فوقانی برگ ورگه های قرمز در قسمت تحتانی آن دیده می شوند. گلآذین خوشه ای وستاره ای شكل ساكسی فراژ، 5/2 تا 3 سانتی كمتر قطر دارد و گل های سفید رنگ آن معمولا یك یا دوگل برگ طویل تر از دیگر گل برگها دارد گل ها در اواسط تابستان ظاهر می شوند. با لامپ مخصوص رشد گیاه نور گیاهان خود را تامین نمایید.
مراقبت: ساكسی فراژ به نور متوسط، گرمای معمولی تا زیاد، خاك همیشه خیس، رطوبت هوای 70تا 90 درصد وخاك كمی اسیدی احتیاج دارد.
کود: كود مورد نیاز این گیاه را میتوان به میزان3 گرم در لیتر، هردو هفته یكبار، از فروردین  تا مهرماه، مورد استفاده قرار داد.
خاک: خاك هوموسی با كمی ماسه و شن، خاك مطلوب این گیاه است.. گیاه ساكسی فراژ امكانات زیادی برای تكثیر دارد. ساقه های خزنده با استولونهای بلند این گیاه از دور تا دور گلدان آویزان می شوند. در انتهای استولونهای این گیاه، گیاهچه هایی تشكیل می شوند كه به دو طریق می توان آنها را زیاد نمود. از اواسط بهار تا اوایل پاییز می توانید گیاهچه ها را روی سطح خاك در گلدانی با قطر دهانه 9 سانتیمتر حاوی كمپوست گلدانی با پایه پیت، قرار داده و كمی فشار دهید. پس از یك ماه ریشه دهی انجام خواهد شد. سپس ساقه های خزنده را با قیچی تیز از گیاهچه جدا كنید. همچینن می توانید گیاهچه ها  را از ابتدا، از ساقه خزنده، جدا كنید و در گلدان بكارید. این گلدانها را دردمای 15 تا 18 درجه سانتیگراد و نور مناسب نگاه دارید و درمراحل اولیه تكثیر خاك را نسبتا مرطوب نگه دارید. وقتی كه گیاه شروع به رشد كرد، آبیاری را افزایش دهید.

عوارض و درمان گیاه ساکس فراژ:

اگر زمانی كه از ساكسی فراژ نگهداری می‌كنید، مشاهده كردید كه برگها میریزند و گیاه در حال تلف شدن است، آبیاری را قطع كنید و اجازه دهید سطح خشك شوند برگهای بی رنگ و مملو از تار عنكبوتی به ما می گوید كنه ریز قرمز در حال فعالیت است. می توانید گیاه را باسم كنه كش هر دو هفته یكبار سمپاشی كنید تا علایم بر طرف گردد. در صورتی كه رطوبت محیط بیش از اندازه باشد، قارچهای بیماری زا فعال می شوند و لكه های خاكستری روی برگها وقاعده آنها تشكیل می شود. در این صورت گیاه را با قارچكش سمپاشی كنید. اگر برگهای جدید ظاهر نمی شوند حتما گیاه شما به تغذیه مصنوعی  احتیاج دارد. برگهای ناهموار و بعضا خشك شده معرف سن بالای گیاه است. حالا دیگر باید از آن به عنوان منبع تكثیر استفاده كنید. گلهای ساكسی فراژ در اثر گرمای زیاد توپی بودن خود را از دست می دهد و ساقه ها دراز ومنحرف میشوند قشنگی مفرط باعث افتادگی باعث افتادگی و بی حالی ونور كم باعث رنگ پریدگی برگها است .اگر هم لكه های سوختگی را روی برگها دیدید دیگر از مواد براق كننده شیمیایی استفاده نكنید و با گلدان را از جلوی آفتاب مستقیم دور كنید.

اشتراک گذاری:
تگ ها:
rating
نام
ایمیل
نظر