خرید قسطی
کود کانیشر گرو ادونس کود کانیشر گرو ادونس

کود کانیشر گرو ادونس

Advanced nutrients connoisseur grow A/B

2,680,000 تومان
خرید قسطی
کود گلدهی فلورا فلکس مدل B1B2 کود گلدهی فلورا فلکس مدل B1B2

کود گلدهی فلورا فلکس مدل B1B2

FLORAFLEX - BLOOM NUTRIENTS COMBO B1B2

2,700,000 تومان
خرید قسطی
کود کانیشر بلوم ادونس کود کانیشر بلوم ادونس

کود کانیشر بلوم ادونس

Advanced nutrients connoisseur bloom

2,680,000 تومان
خرید قسطی
کود رشد فلورا فلکس مدل v1-v2 کود رشد فلورا فلکس مدل v1-v2

کود رشد فلورا فلکس مدل v1-v2

FloraFlex Vegetative Bundle V1+V2

2,700,000 تومان