پیشنهادات ویژه ایران گرولایت

10% لامپ رشد گیاه توان 5 وات ~ 15wl لامپ رشد گیاه توان 5 وات ~ 15wl

لامپ رشد گیاه توان 5 وات ~ 15wl

Full spectrum led grow light 5w

370,000
333,000 تومان
10% لامپ رشد گیاه  توان 7 وات ~ 21wl لامپ رشد گیاه  توان 7 وات ~ 21wl

لامپ رشد گیاه توان 7 وات ~ 21wl

Full spectrum led grow light 7w

500,000
450,000 تومان
10% لامپ رشد گیاه 12 وات ~ 36wl لامپ رشد گیاه 12 وات ~ 36wl

لامپ رشد گیاه 12 وات ~ 36wl

Full spectrum led grow light 12w

680,000
612,000 تومان