نحوه ی نگه داری از گیاه شفلرا

شفلرا ابلق Schefflera     actinophylla گیاه شفلرا از خانواده Araliaceae ، که به عنوان درخت چتر ( umbrella tree ) شناخته می­شود، بومی جنگل­های بارانی استرالیا و گینه نو است. این جنس دارای 20 گونه­ گیاهی همیشه سبز درختی و درختچه...