روش کاشت بذر در گلدان جیفی پلت

پنج‌شنبه 13 خرداد 1400
451

برای استفاده از گلدان جیفی پلت ابتدا باید یک ظرف مناسب جهت طی شدن دوره جوانه زنی گیاه انتخاب و تهیه نمایید. جیفی ها را کنار هم درون ظرف قرار داده (قرص جیفی پلت ها را به تعدادی در ظرف قرار دهید که پس از اضافه نمودن آب و حجیم شدنشان در هم فشرده نشود!) سپس روی آنها آب ولرم (هم دمای محیط) بریزید؛ پس از جذب کامل آب توسط جی فی ها آب اضافی داخل ظرف نباید مانده باشد، در صورتی که آب در ظرف باقی ماند آن را خالی نماید

در مرکز جیفی پلت ها روزنه ای برای قرارگیری بذر وجود دارد. به آرامی و با فشار کم دست بذر ها را درون جی فی ها قرار دهید. درون هر گلدان فشرده جی فی تا دو بذر را می توانید جای دهید. اطراف جی فی را به سمت مرکز آن خیلی آهسته فشار دهید تا روی بذر پوشیده شود و دربی از جنس طلق روی آن بگذارید تا رطوبت محیط جیفی ها حفظ گردد.

ظرف جی فی ها را زیر نور غیر مستقیم قرار دهید و هرز گاهی آب روی گلدان جیفی ها اسپری نموده تا رطوبتشان از بین نرود. پس از جوانه زدن بذر در گلدانی که تهیه نموده اید سطح خاک را به ارتفاع سه سانتی متر گود نمایید و جی فی را درونش قرار دهید، مجدد سطح جیفی را با خاک بپوشانید.  در انتها نیز سطح خاک را با اسپری نمودن آب مرطوب نمایید.

راکول نیز در واقع همان قابلیت قرص جی فی پلت را داراست. در صورت عدم موفقیت در خرید جیفی پلت، می توانید راکول تهیه نمایید. تنها تفاوت راکول با جی فی پلت در ظاهرشان است که راکول به شکل مکعب بوده ولی قرص جی فی پلت استوانه کوتاه است.

نام
ایمیل
نظر