تجهیزات آبیاری گلخانه

 

 فروش تجهیزات آبیاری قطره ای درجه یک با برترین برند های بین المللی و همچنین قیمت بسیار مناسب توسط شرکت پرتو رشد نوین قابل ارائه می باشد.