فن گلخانه ای 

 

فروش انواع تجهیزات پیشرفته فن و تهویه هوا گلخانه ای  با بالاترین کیفیت. با استفاده از تهویه گلخانه خانگی, دی اکسید کربن لازم برای فتوسنتز گیاهان فراهم نمایید.