نور مصنوعی برای رشد گیاهان

 نور مصنوعی برای رشد گیاهان 

در این مقاله در زمینه ی لامپ رشد گیاه، نور مصنوعی برای رشد گیاهان, نور مصنوعی مخصوص پرورش گیاهان، نور مصنوعی مناسب برای گیاهان، نور مصنوعی مناسب برای رشد گیاه، نور مصنوعی برای گیاهان، نور مصنوعی مخصوص رشد گیاه اطلاعات کسب نمایید.

شدت نور بروی عوامل مانند ارتفاع گیاه و گلدهی آن موثر می باشد. بطور کلی مقدار نور دریافتی در داخل گلخانه به عوامل مانند شدت نور و زمان تابش نور بستگی دارد. شدت نور مورد نیاز اغلب گیاهان گلخانه 70000-10000 لوکس می باشد در گیاهان سایه پسند بیشترین نور برای فتوسنتز 5000-4000 لوکس و کمترین آن 500 لوکس است کمترین میزان نور برای فتوسنتز گیاهان آفتاب پسند 1000-1500 لوکس می باشد میزان شدت نور در اوایل صبح و در هنگام غروب آفتاب به کمترین حد خود می رسد و در مقابل در هنگام ظهر به بیشترین میزان افزایش می یابد به جز گیاهان سایه پسند، اغلب گیاهان درفصول کم نور که از نور کمتری برخوردار هستند، با افزایش شدت نور همچنین طول دوره نوری می توان بطور قابل توجهی محصول تولیدی را افزایش داد. جهت مطالعه بیشتر در زمینه ی نور مصنوعی برای گیاهان آپارتمانی کلیک نمایید.

THIS IS WB LAYZI LOAD

نور مصنوعی مخصوص پرورش گیاهان و فتوپریودیسم :

گیاهان بطور کلی برای رشد و نمو کامل ازنوری منحصر به خود استفاده می نماید گیاهان نسبت به طول دوره روشنایی و تاریکی از خود واکنش نشان می دهند و به این حالت فتوپریودیسم می گویند که این دوره روی جوانه زنی بذر، گلدهی ،باردهی ، ریشه دوانی و رشد و نمو گیاهان تاثیر بسزایی دارد.
واکنش گیاهان به طول دوره روشنایی و تاریکی :
1)گیاهان روز بلند یا شب کوتاه: این دسته گیاهان حداقل 14-10ساعت نور نیاز دارند برای گلدهی و باردهی. با کوتاه شدن طول شب به مرحله زایشی می روند.گیاهانی مانند :گل سوسن، مینا، اطلسی، نازگل که معروف به گیاهان تابستانه می باشند.
2)گیاهان روز کوتاه یا شب بلند: با افزایش طول روزاین گیاهان فقط رشد رویشی نموده و به مرحله گلدهی و باردهی نمی رسند. این گیاهان به طول روز کمتر از 12ساعت نیاز دارند. گل داودی نمونه بارز گیاه روزکوتاه می باشد که به طول روز کمتر از 12 ساعت نیاز دارد.
3)گیاهان بی تفاوت یا خنثی: این دسته شامل گیاهانی هستند که در مقابل تغییرات شبانه روز از خود واکنش نشان نمی دهند.
طول روز در این گیاهان باعث گلدهی و باردهی نمی شود و طول شبانه روز در چگونگی رشد گلهای گیاهان از نظر سرعت و کیفیت تاثیری مثبتی دارد .نور مصنوعی برای گیاهان دقیقا همانند نور خورشید برای گیاهان است. برای آگاهی بیشتر در زمینه ی ال ای دی مخصوص رشد گیاه کلیک نمایید.

تیمار شب کوتاهی :

گیاهان روز کوتاه جهت گلدهی به روزهای کوتاه نیاز داشته و این نوع گیاهان بیشتر در فصل سرد سال کشت می شوند و برای جلوگیری از رشد زایشی و گلدهی ونیز ادامه رشد رویشی باید تحت تیمار شب کوتاهی قرار گیرند به عبارت دیگر با روشن کردن چراغ در شب می توان از گلدهی سریع آنها جلوگیری کرد این عمل بیشتر از لامپهای تنگستن استفاده می شود.طولانی کردن دوره روشنایی به سه صورت زیر انجام می پذیرد:
1)قبل از غرزب آفتاب لامپ ها روشن و تا ساعت 10 شب ادامه یابد.
2)لامپ بعد از ساعت 2شب روشن و درطلوع آفتاب خاموش شوند.
3)لامپ ها از 10 شب تا 2 بامداد روشن می شود و طول شب شکسته می شود و برای کاهش هزینه ها می توان از روش نوردهی گردشی استفاده نموده و از ساعت 10 شب تا 2 نیمه شب به ازاء  هر 30 دقیقه خاموشی از 6 دقیقه روشنایی استفاده نمود. برای مطالعه در زمینه ی ساخت نور مصنوعی برای گیاهان کلیک نمایید.

THIS IS WB LAYZI LOAD

نور مصنوعی مخصوص رشد گیاه و کیفیت نور یا طیف نوری: 

اثر نور بر روی شکل ظاهری گیاه (فتومورفوژن)با کیفیت نور قابل کنترل می باشد رنگدانه پروتئنی فیتوکروم از میران کیفیت نور تاثیر می پذیرد.فیتوکروم به دو شکل pr و pfr وجود دارد. شکل (pr) که نور قرمزرا جذب می کند و شکل (pfr) که نور مادون قرمز را جذب میکند. معمولا در گیاهان مختلف یکی از شکلهای pfr و pr غالب می باشد.
در صورت کاهش نسبت نور قرمز به مادون قرمز ,کلروفیل سازی کهش یافته و میلنگره ها طویل شده و پهنک برگ نازک و بزرگ می شوددر مقابل در صورت افزایش این نسبت در گیاه شاخه دهی جانبی زیاد و میانگره ها و دمبرگ ها کوتاه شده وشاخه دهی گیاه افزایش یافته و عملیات کلروفیل سازی بیشتر می شود. در اواسط ظهر نسبت نور قرمز به مادون قرمز خورشید به 25/1 - 05/1 می رسد این مقدار هنگام طلوع و غروب آفتاب کمتر می شود .تشعشات فعال فتوسنتزی در طول موج nm700-400انجام می گیردنور مرئی شامل طول موجهای مختلفی می باشد که در این میان طول موج با رنگ آبی (nm460)رنگ سبز (510nm),رنگ زرد (nm570) رنگ نارنج(610nm) رنگ قرمز(650nm) متغیر می باشد.با توجه به اینکه میزان فتوسنتز در گیاهان در طول موج (nm460)و( nm650) بیشتر از سایرین می باشداما هر کدام از آنها به تنهایی نمی تواند باعث رشد گیاهان شوند نور ماورای بنفش دارای طول موج کمتر از (mn400) می باشد که برای گیاه و انسان خطرناک می باشد و حتیباعث چروکیدگی پوشش گلخانه می شود . به همین دلیل بهتر است در گلخانه ازپلاستیک های(  uv)استفاده شود.
طیف نور مادون قرمز که در طول موج (nm800-750) اتفاق می افتد ,قابل رویت نبوده و همچنین در رشد گیاهان تاثیر ندارد . طیف نور قرمز دور  دارای طول موج بین (nm750-700) می باشد که قابل رویت نبوده و برای رشد گیاه و جوانه زنی و پیش رس بودن محصول تاثیر زیادی دارد.طیف نور قرمز که در طول موج (  nm700-600) اتفاق می افتد قابل رویت بوده و بوسیله کلروفیل جذب می شود و در رشد و نمو گیاهان موثر می باشد. طیف نوری زرد متمایل به سبز با طول موج ( nm )600-500انجام می گیرد و قابل رویت بوده تاثیر این طیف روی کلروفیل سازی محسوس نیست.
طیف نوری آبی متمایل به بنفش با طول موج بین (  nm500-400) اتفاق می افتد که قابل رویت بوده و بوسیله ی کلروفیل جذب شده و در رشد گیاهان و سبزینه سازی موثر می باشد .طیف نوری ماورا بنفش که با طول موج کمتر از ( nm 400) اتفاق می افتد قابل رویت نبوده، و برای گیاهان مضر می باشد و ادامه روند آن باعث اختلاس شدید در رشد گیاهان می شود. نور مصنوعی مخصوص رشد گیاه طول موج های مضر خورشید را ندارد و به انرژی پاک معروف است. فقط طول موج مورد نیاز فتوسنتز را شبیه سازی می نمایید.

THIS IS WB LAYZI LOAD
اشتراک گذاری:
تگ ها:

نام
ایمیل
نظر